Międzynarodowy transport zmarłych

Zajmujemy się transportem zmarłych. Odbieramy i przewozimy ciała z miejsca zgonu oraz przewozimy trumny na miejsce pochówku. Nasza oferta obejmuje także międzynarodowy transport zmarłych z różnych krajów Europy. W oparciu o udzielone przez Klienta upoważnienia dopełniamy wszelkich niezbędnych formalności związanych z odprawami konsularnymi, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz tłumaczeniami dokumentów. Działamy w sposób rzetelny i uczciwy, nie narażając rodziny zmarłego na dodatkowe koszty. Bazujemy na bardzo dobrej znajomości międzynarodowych przepisów i procedur.

 bok samochodu

Wymogi i przepisy dotyczące transportu zwłok

Do zorganizowania międzynarodowego transportu zwłok niezbędne są odpowiednie zezwolenia. Rodzina zmarłego musi wystąpić o specjalne zezwolenie polskiego starosty, właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być pochowany ich bliski. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wyrażenie zgody na transport zwłok. Zezwolenie wydawane jest w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Drugim niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie polskiego konsula danego kraju.